Искане от СДП Балкани, подписано от Андрей Ковачев, до Министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров с вх. № 26-00-2590/04.11.2005г  за подписване на заповедта за защитена местност "Кресненски пролом", заедно с предвижданите ограничителни режими в нея за заблана за строителство. Предупреждава се за предстоящи сигнали към Бернската конвенция и Европейската комисия, поради протакане на въпроса от МОСВ.