Инструкцията е изготвена въз основа на Правилника за приложение на Указа за защита на родната природа, обнародван в бр.52/1961г. на в. "Известия". Те се отнася за изграждането и задачите на групи от доброволни сътрудници към горските стопанства и "Зелени патрули" в средните училища.