"Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС" към искане за преценка на необходимост от ОВОС за МВЕЦ "Струма - 1, 2, 3 и 4", изготвена от инвеститора "ДЕК Енерджи" ООД и датирана от юли 2003 г.