Географска и кадастрална карти на терените, засегнати от инвестиционното предложение за МВЕЦ Струма -1, МВЕЦ Струма -2, МВЕЦ Струма -3,МВЕЦ Струма -4 на р. Струма в землищата на с. Крупник,  с. Ракитина и с. Мечкул в община Симитли и община Кресна, приложение към проект на задание за ОВОС.