Доклад на тема "Досегашни резултати от унищожаването на грабливите и врановите птици", изнесен от инж. Б. Калчишков - отдел Лов и ловно стопанство при КГГП към МС", на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" - 01.10.1965г.
Симпозиумът е организиран от Комисията по защита на природата и Зоологически институт с музей при БАН и Комитета по горите и горската промишленост при МС.