Договор между Министерски съвет, представляван от Долорес Арсенова,  и "Юлен" АД, представлявано от Боян Мариянов и Асен Асенов, за концесия на ски-зона "Банско" от 21.12. 2001гл Включени са и приложенията към договора:

  1. Скица на зоната с обекти за концесиониране
  2. Описание на обектите и съоръженията в ски-зона "Банско" извън предмета на концесията
  3. Методика за определяне на концесионното възнаграждение за ползване на територии с функционално предназначение на ски-зони
  4. Инвестиционна програма за обезпечаване на дейностите по експлоатацията на ски-зоната