"Да унищожим ли горската администрация?" е анализ и предложение към правителството за необходимите политики за управление на горите в България от Симеон Пиеротич, предадено за печат през ноември 1884г, изготвен за нуждите на обсъждането на първия български Закон за горите в Княжество България (приет 1883г.)