Биография от  1912 г. на Васил Попов, лесовъд и активист срещу незаконни сечи.