Афиш за сказка на СЗРП на тема "Защита на горите"

Афиш за лекция на 28.01. (предполага се 1930г.) на проф. Тодор Димитров на тема "Защита на горите", организирана от СЗРП, Дружество на българските лесовъди. Във фонд СЗРП се съхранява и писмо с...

От Съюза за повдигане на селото изпращат до СЗРП своя устав и окръжно писмо за създаване на околийски и селски комитети

От Съюза за повдигане на селото изпращат до СЗРП своя устав и окръжно писмо за създаване на околийски и селски комитети, с молбата да бъдат публикувани в издание на СЗРП.

Покана от Ив. Сокачев до проф. Ст. Петков за изнасяне на сказка в Д. Чифлик 1930 г.

Писмо от 22.01.1930г., с което Ив. Сокачев - председател на Трудово горско стопанство "Тича" кани проф. Ст. Петков да изнесе сказка за защитата на българската природа в с. Долен Чифлик и...

Заявление за ползване на салон с намалени цени за беседи на СЗРП

Ръкописна чернова от 22.01.1930 г на заявление от СЗРП до Чиновническото кооперативно застрахователно дружество за ползване с намалени цени на салон за беседи.

Окръжно на Съюза за повдигане на селото, 1930 г.

Окръжно относно създаване на местни околийски комитети към Съюза за повдигане на селото.

Напомняне за плащане на дължим членски внос на българските лесовъди към СЗРП, 1930 г.

Ръкописна чернова на писмо с изх. номер 17/21.01.1930 г., с което СЗРП напомня на Дружеството на българските лесовъди за дължимия от тях като член-основател годишен членски внос.

Молба за конкретни стъпки в подкрепа на природозащитата от СЗРП до Министерството на просветата

Писмо от 1930 г. с молба за конкретни стъпки в подкрепа на природозащитата от СЗРП до Министерството на просветата - преподаване на материал, свързан с природните забележителности в часовете по...

Програма на Съюза за повдигане на селото

Програма на Съюза за повдигане на селото, отпечатана в София, 1930 г. Включва:

  • Организации-членове
  • Програма:
  1. Просвета
  2. Стопанство
  3. ...

Устав на Съюза за повдигане на селото

Устав на Съюза за повдигане на селото

Сказка на Дружеството на българските лесовъди за опазване на горите

Писмо с изх. № 132/26.12.1929 г.  и вх № на СЗРП 4/02.01.1930 г. съобщава за организирана от Дружеството на българските лесовъди сказка за опазване на горите на проф. Т. Димитров през януари 1930...

Страници