Покана за председателстване на конгрес на Дружеството на българските лесовъди

Покана с изх. № 479/19.09.1931 г. за председателстване на конгреса на 20 септември на Дружеството на българските лесовъди до Председателя на СЗРП.

Окръжно до членовете на СЗРП относно новоутвърдения устав на съюза

Чернова на окръжно писмо с изх. № 7/17.09.1931г. от СЗРП до организациите-членове на съюза, което съобщава, че изпращат новоутвърдения устав на съюза и приканва членовете да съблюдават залегналите...

Списък на членовете на настоятелството на СЗРП, изпратен на Столичното полицейско комендантство, Бюро дружества.

Писмо с изх. № 6/16.09.1931 г., адресирано до Столичното полицейско комендантство, Бюро дружества. В отговор на тяхно писмо с № 8420 изпращат списък на членовете на настоятелството на СЗРП,

...

Делегат на СЗРП в комисия на МЗДИ

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 9/12.09.1931г от СЗРП до Отделението на горите съобщава за избирането в заседание на настоятелството от 23.09.1931г. на проф. Стефан Петков за делегат на съюза...

Регистър на защитените територии на МЗДИ 1931-1943 г.

Регистър на защитените територии с неименуван автор е ръкописен списък от общо 5 листа хартия, включващ всички защитени територии, обявени с постановления на Министъра на земеделието и държавните...

Писмо на МВР за устава и отчетността на СЗРП

Писмо № 8420/31.08.1931 г. от МВРНЗ, Столично полицейско комендантство, за устава и отчетността на СЗРП

Покана и заповеди за сформиране на комисия за природата към МЗДИ

Писмо с изх. № 12032/ 27.08.1931 г. кани СЗРП, Дружеството на лесовъдите академици в България, Българското пещерно дружество и Българския рибарски съюз да излъчат представители в комисията към...

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1931 г.

Писмо с изх. № 170/20.08.1931 г. съобщава от името на Управителния съвет на Ловната организация имената на представителите в СЗРП: Председателят зап. ген. Д. Кацаров, Секретарят Ив. Сокачев и...

Помощ от СЗРП за опазване на пловдивските тепета

Писмо от Хр. Пашков от Пловдив във връзка с общинското ползване на камък от пловдивските тепета и нуждата от опазването им. Планира се организация на сказка на СЗРП през есента и формиране на...

Покана и заповед за сформиране на комисия за природата към МЗДИ

Писмо с изх. № 11193/ 10.08.1931 г. (запазени 2 оригинални екземпляра) кани СЗРП, Дружеството на българските лесовъди, Българското ботаническо дружество, Българското геологическо дружество,...

Страници