Протокол от 11.04.1989г от учредяването на "Екогласност", 1989г

Протокол от 11.04.1989г от учредителното събрание на "Екогласност", 1989г със списък учредители.