Постановление №139/20.07.1994г на МС за определяне границите между поземления и горския фонд

Постановление №139/20.07.1994г на МС за определяне границите между поземления и горския фонд, публикувано в бр.62 на Държавен вестник

Постановление за подобряване състоянието и развитието на ловното стопанство 1961 г.

Постановление №222/15.11.1961г. за подобряване състоянието и развитието на ловното стопанство, публикувано във в. "Известия" бр.94/24.11.1961г.

Разпореждане №994 на МС за утвърждаване Правилника за приложение на Указа за защита на природата 1961 г.

Разпореждане на МС №994/05.06.1961г.за утвърждаване Правилника за приложение на Указа за защита на природата.

Постановление № 987/22.12.1952 г. на МС за Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша 1952 г.

Постановление № 987/22.12.1952 г. на МС за утвърждаване Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша.
В това Постановление се поставя и...

Постановление № 621/01.08.1952г. на Министерски съвет за увеличаване площта на Народен парк Витоша 1952 г.

Постановление № 621/01.08.1952г. на Министерски съвет за увеличаване площта на Народен парк Витоша на 22 725,8 ха.

Извлечение от постановление за подобряване на горското стопанство 1951 г.

Извлечение от Постановление №1171/24.09.1951г. на МС относно мероприятия за подобряване на горското стопанство, публикувано във в. "Известия" бр.87/1951г., в което се казва, че в категория "...

Постановление №ЗП-5722 на МГ за обявяване на м. "Сар батака" в землището на с. Сърница, Хасковковско за природо-историческо място 1950 г.

Постановление №ЗП-5722/17.10.1950г. на МГ за обявяване на м. "Сар батака" в землището на с. Сърница, Хасковско за природо-историческо място.
Влиза в сила с обявление№ 6064 от 19.10.1950г....

Постановление №ЗП-5719 на МГ за обявяване на м. "Малкия хасар" в землището на с. Текето, Хасковско за природо-историческо място 1950 г.

Постановление №ЗП-5719/17.10.1950г. на МГ за обявяване на м. "Малкия хасар" в землището на с. Текето, Хасковско за природо-историческо място.
Влиза в сила с обявление №6062 от 19.10.1950г....

Постановление №ЗП-5724 на МГ за обявяване на м. "До кантона на шосето Варна-Толбухин" за природоисторическо място 1950 г.

Постановление №ЗП-5724/07.10.1950г. на МГ за обявяване на м. "До кантона на шосето Варна-Толбухин" в гората Мандрата в землището на с. Любен Каравелово за природоисторическо място.
Влиза в...

Постановление №ЗП-3725 на МГ за обявяване на м. "Бадема" в землището на с. Кипра, Варненско за природо-историческо място 1950 г.

Постановление №ЗП-3725/07.10.1950г. на МГ за обявяване на м. "Бадема" в землището на с. Кипра, Варненско за природо-историческо място.
Влиза в сила с обявление №6056 от 19.10.1950г.

Страници