Изложение относно избиването на редки екземпляри елени

Изложение с вх. № 1 от Н. К. Бояджиев, почетен председател на Лъджанската ловна организация до Ловната организация в София с копия до директора на Естествения исторически музей и до Министерство...