Запитване за мерките по опазване гората край Рилския манастир 1963 г.

Писмо изх.№361/29.11.1963г. на КЗП със запитване до КГГП за мерките по опазване гората край Рилския манастир.

Писмо от Национален музей "Рилски манастир" относно опазването на вековната гора край манастира 1963 г.

Писмо от Национален музей "Рилски манастир" относно опазването на вековната гора край манастира, изпратено на 21.11.1963г. по повод започнала сеч в гората.
Съдържа предложения за конкретни...