Кадастрална карта на База на НСА - Несебър

Кадастрална карта и ортофото план на предложения терен от НСА, Несебър