Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Доклад за работата на Временния комитет за защита на природата, представен на учредителното събрание на СЗРП на 14.03.1929 Дружество на българските лесовъди, М. Русков 14/03/1929 общи
Свали
Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1929 г Българско геологическо дружество Временен комитет за защита на природата 14/03/1929 общи
Свали
Покана за учредителното събрание на СЗРП на 14.03.1929 г. СЗРП, Временен комитет за защита на природата Дружество на българските лесовъди, Българска ловна организация, Българско ботаническо дружество, Българско природоизпитателно дружество, Българско туристическо дружество, Юношески туристически съюз, Българско геологическо дружество 07/03/1929 общи
Свали
Запитване от Българското туристическо дружество за новини от Комитета за защита на природата Българско туристическо дружество Временен комитет за защита на природата 21/02/1929 общи
Свали
Програма - за същността и организацията на СЗРП, 1929 г. СЗРП 01/01/1929 общи
Свали
Запитване за делегатите и членския внос на Българското геологическо дружество във временния комитет за защита на природата, 1928 г. Временен комитет за защита на природата, СЗРП, М. Русков Българско геологическо дружество 20/12/1928 общи
Свали
Представители и членски внос в СЗРП на Българското природоизпитателно дружество, 1928 г. Българско природоизпитателно дружество Временен комитет за защита на природата 16/11/1928 общи
Свали
Включване, членски внос и представители в СЗРП на Българското туристическо дружество, 1928 г. Българско туристическо дружество Временен комитет за защита на природата 07/11/1928 общи
Свали
Писма на организации - учредителки по създаването на СЗРП 1928г. 01/11/1928 общи
Свали
Включване, членски внос и представители в СЗРП на Юношеския туристически съюз, 1928 г. Юношески туристически съюз СЗРП 24/10/1928 общи
Свали
Включване и представители в СЗРП на Българското ботаническо дружество, 1928 г. Българско ботаническо дружество Временен комитет за защита на природата 22/10/1928 общи
Свали
Представители и членски внос на Ловната организация, 1928 г. Ловна организация Временен комитет за защита на природата 20/10/1928 общи
Свали
Запитване към учредителите на СЗРП за одобрение на проектопрограмата, избраните делегати и членския внос. Временен комитет за защита на природата, СЗРП Дружество на българските лесовъди, Българска ловна организация, Българско природоизпитателно дружество, Българско ботаническо дружество, Българско туристическо дружество, Юношески туристически съюз 19/10/1928 общи
Свали
Представители и членски внос на Дружеството на българските лесовъди, 1928 г. Дружество на българските лесовъди Временен комитет за защита на природата 19/10/1928 общи
Свали
Включване на Българското геологическо дружество като член-основател на СЗРП, 1928г. Българско геологическо дружество Временен комитет за защита на природата 17/07/1928 общи
Свали
Писмо от Временния комитет за защита на природата до учредителите на СЗРП относно проекта за програма 1928 г. Временен комитет за защита на природата Дружество на българските лесовъди, Българско природоизпитателно дружество, Българско ботаническо дружество, Ловна организация, Българско туристическо дружество, Български юношески туристически съюз 02/07/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Покана от Временния комитет за Защита на природата до различни организации за участие в учредяването на СЗРП 1928г. Временен комитет за защита на природата Дружество на българските лесовъди, Българско природоизпитателно дружество, Българско ботаническо дружество, Ловна организация, Българско туристическо дружество, Български юношески туристически съюз 02/07/1928 общи
Свали
Молба за одобрение от организациите-основатели на проектопрограмата на СЗРП Временен комитет за защита на природата, СЗРП Дружество на българските лесовъди, Българско природоизпитателно дружество, Българско ботаническо дружество, Българска ловна организация, Българско туристическо дружество, Юношески туристически съюз 02/07/1928 общи
Свали
Покана към Дружеството на българските геолози да се присъедини като член-основател към СЗРП, 1928 г. Временен комитет за защита на природата, Специален комитет към СЗРП Пещера Българско геологическо дружество 02/07/1928 общи
Свали
Покана на Временния комитет за защита на природата за заседание на 20 юни по програмата на бъдещия СЗРП, 1928 Временен комитет за защита на природата, М. Русков, Стефан Петков, СЗРП Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 15/06/1928 общи
Свали
Покана на Временния комитет за защита на природата за заседание на 11 юни по програмата на бъдещия СЗРП, 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП, Стефан Петков Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 25/05/1928 общи
Свали
Устав на Българското Ботаническо дружество 1928 г. 18/05/1928 общи
Свали
Покана на Временния комитет за защита на природата за заседание на 21 май по програмата на бъдещия СЗРП, 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП, Стефан Петков, М. Русков Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 15/05/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Покана на Временния комитет за защита на природата за заседание на 14 май по програмата на бъдещия СЗРП, 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП, Стефан Петков, М. Русков Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 07/05/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Покана на Временния комитет за защита на природата за заседание на 14 май по програмата на бъдещия СЗРП, 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП, Стефан Петков, М. Русков Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 07/05/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Писмо от Временния комитет за защита на природата до Н. Радев от 03.05.1928г. Временен комитет за защита на природата Н. Радев 03/05/1928 общи
Свали
Покана за заседание на Временния комитет за защита на природата на 30 април, 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП, Стефан Петков, М. Русков Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Стефан Попов, Любен Пенев, Васил Копаранов 26/04/1928 общи
Свали
До орнитолога Н.Радев от Париж по предложението му за присъединяване на СЗРП към интернациолнална лига, 1928 18/04/1928
Свали
Български орнитолог от Париж с интерес към СЗРП, 1928 г. Ненко Радев Временен комитет за защита на природата 18/04/1928 общи Париж
Свали
Покана за заседание на Временния комитет за защита на природата на 19 март 1928 Временен комитет за защита на природата, СЗРП Т. Димитров, Т. Захариев, М. Русков, Иван Буреш, Николай Стоянов, Кирил Кузев, Стефан Петков, Никола Арнаудов, Н. Галчев, Ив. Раев, Вл. Христов, М. Тихов, Д. Душков, Г. Ахтаров, Юношески туристически съюз 14/03/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Покана за заседание на общия комитет за защита на природата на 12 март 1928 г. Дружество на българските лесовъди, Българско ботаническо дружество Българско природоизпитателно дружество, Българско туристическо дружество, Ловна организация 07/03/1928 общи
Свали
Покана от Управителният комитет на Дружеството на българските лесовъди до делегатите-членове на общия комитет за защита на природата на първо заседание на 5 март 1928 г. Дружество на българските лесовъди Дружество на българските лесовъди, Българско ботаническо дружество Българско природоизпитателно дружество, Българско туристическо дружество, Ловна организация 01/03/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Представители на Ловната организация в Комитета за защита на природата, 1928 г. Ловна организация Дружество на българските лесовъди, Временен комитет за защита на природата 23/02/1928 общи
Свали
Представители на Българското ботаническо дружество за начало на СЗРП, 1928 г. Българско ботаническо дружество Дружество на българските лесовъди, Временен комитет за защита на природата 03/02/1928 общи
Свали
Представители на Българското туристическо дружество за начало на СЗРП, 1928 г. Българско туристическо дружество Дружество на българските лесовъди, Временен комитет за защита на природата 03/02/1928 общи
Свали
Австрийско законодателство за опазване на природата, 1928 г. Виенска поземлена служба Дружество на българските лесовъди 02/02/1928 общи Виена
Свали
Представители на Българското природоизпитателно дружество за начало на СЗРП, 1928 г. Българско природоизпитателно дружество Дружество на българските лесовъди, Временен комитет за защита на природата 24/01/1928 общи
Свали
Дружеството [на българските лесовъди] кани други сдружения за съвместна дейност по защита на природата , януари 1928 г. СЗРП Българско природоизпитателно дружество, Българско ботаническо дружество, Ловна организация, Българско туристическо дружество, Зоологическо дружество 21/01/1928 Учредяване на СЗРП общи София
Свали
"Защита на природата" от Гюнтер Шлезингер в превод от Методи Русков , 1928 Гюнтер Шлезингер, М. Русков, Дружество на българските лесовъди 01/01/1928 общи
Свали
Проект за Програма на СЗРП 1928 г. 01/01/1928 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Изложение от Българското ботаническо дружество за необходимост от защита на природата 1926 г. Българско ботаническо дружество МЗДИ 03/12/1926 Учредяване на СЗРП общи
Свали
Отчуждаване на земите във високите части на Витоша в полза ба държавата 1926г. 03/08/1926 природен парк, Витоша Витоша
Свали
Устав на Българското геологическо дружество 1925 г. 26/02/1925 общи
Свали
Статия за защита на природата от ентомолога Делчо Илчев, 1919г Делчо Илчев 01/12/1919 общи Европа, САЩ, България
Свали
Статия за влиянието на горите върху климата и почвите от ботаника Стефан Петков, 1895 Стефан Петков, Природа 01/01/1916 общи Бразилия, Франция, Швейцария, България
Свали
Доклад на Тодор Димитров за проучването му на горите в "новите земи" 1915 г. Тодор Димитров 01/01/1915 общи
Свали
Биография на Васил Попов, лесовъд и активист срещу незаконни сечи - 1912 г. Васил Попов 01/01/1912 общи
Свали
Протокол от заседание на Софийски общински съвет по отчуждаване на зами във високите части на Витоша с оглед опазване чистотата на водата 1911г. 08/07/1911 природен парк, Витоша Витоша
Свали
Статия "Изчезване на полезните животни и един универсален международен съюз за запазването им" от С. Я. Захей сп. "Ловец" 1911 г. С. Я. Захей 01/07/1911 общи
Свали
Преводна статия от руски за природните паметници на Темелко Иванчев, 1911г Темелко Иванчев, Иван Парфениевич Бородин, Лесовъдска сбирка 01/05/1911 общи Йосемити, Америка, Западна Европа, Швеция, Швейцария, Калифорния, Йелоустоун, Сиера Невада, Нова Зеландия, Русия, Прусия
Свали

Страници