Покана за учредителното събрание на СЗРП на 14.03.1929 г.

Покана от 07.03.1929 г. до членовете учредители на Временния комитет за защита на природата за учредително събрание на СЗРП на 14.03.1929г с дневен ред:

  1. доклад на временния комитет...

Запитване от Българското туристическо дружество за новини от Комитета за защита на природата

Писмо № 32/ 21.02.1929 г . от Централното настоятелство на Българско туристическо дружество моли за новини от Комитета за защита на природата.

Програма - за същността и организацията на СЗРП, 1929 г.

Програмен документ на СЗРП от 1929 г., включващ историята на създаването на съюза, основни цели и краткосрочни методи на работа:

 

  1. Създаване на закон за защита на природата и...

Запитване за делегатите и членския внос на Българското геологическо дружество във временния комитет за защита на природата, 1928 г.

Ръкописно писмо от 20.12.1928г.  на Временния комитет за защита на природата, подписано от секретаря М. Русков, със запитване за делегатите и членския внос на Българското геологическо дружество....

Представители и членски внос в СЗРП на Българското природоизпитателно дружество, 1928 г.

Писмо от 16.11.1928 г. в отговор на запитване от 18.10.1928 г. от Временния комитет за защита на природата съобщава за липсата на решения относно нови представители и членски внос в СЗРП на...

Включване, членски внос и представители в СЗРП на Българското туристическо дружество, 1928 г.

Писмо на Централното настоятелство  на Българското туристическо дружество с № 355/07.11.1928 г. съобщава за пезолюция за включване, членски внос и представители в СЗРП. Приложен е списък с...

Писма на организации - учредителки по създаването на СЗРП 1928г.

По инициативата е на Дружеството на българските лесовъди през 1926 г. са изпратени писма до различни организации с покана да определят свои представители за учредяване на Съюз за защита на родната...

Включване, членски внос и представители в СЗРП на Юношеския туристически съюз, 1928 г.

Писмо с изх. № 191/24.10.1928 г. на Централното настоятелство на Юношеския туристически  съюз съобщава решението за включване като основателен член, определяне на членски внос и представители в...

Включване и представители в СЗРП на Българското ботаническо дружество, 1928 г.

В отговор на писмо от Временния комитет за защита на природата от 19.10.1928 г. с писмо № 53/22.10.1928 г Българското ботаническо дружество съобщава одобрението си за проекто-програмата на СЗРП,...

Представители и членски внос на Ловната организация, 1928 г.

Писмо № 798/20.10.1928г от Управителния съвет на Ловната организация съобщава на Комитета за защита на природата определения членски внос от 6000 лв годишно и продължаването на мандата на...

Страници