Заявление за ползване на салон с намалени цени за беседи на СЗРП

Ръкописна чернова от 22.01.1930 г на заявление от СЗРП до Чиновническото кооперативно застрахователно дружество за ползване с намалени цени на салон за беседи.

Окръжно на Съюза за повдигане на селото, 1930 г.

Окръжно относно създаване на местни околийски комитети към Съюза за повдигане на селото.

Напомняне за плащане на дължим членски внос на българските лесовъди към СЗРП, 1930 г.

Ръкописна чернова на писмо с изх. номер 17/21.01.1930 г., с което СЗРП напомня на Дружеството на българските лесовъди за дължимия от тях като член-основател годишен членски внос.

Молба за конкретни стъпки в подкрепа на природозащитата от СЗРП до Министерството на просветата

Писмо от 1930 г. с молба за конкретни стъпки в подкрепа на природозащитата от СЗРП до Министерството на просветата - преподаване на материал, свързан с природните забележителности в часовете по...

Програма на Съюза за повдигане на селото

Програма на Съюза за повдигане на селото, отпечатана в София, 1930 г. Включва:

  • Организации-членове
  • Програма:
  1. Просвета
  2. Стопанство
  3. ...

Устав на Съюза за повдигане на селото

Устав на Съюза за повдигане на селото

Сказка на Дружеството на българските лесовъди за опазване на горите

Писмо с изх. № 132/26.12.1929 г.  и вх № на СЗРП 4/02.01.1930 г. съобщава за организирана от Дружеството на българските лесовъди сказка за опазване на горите на проф. Т. Димитров през януари 1930...

Окръжно до членовете на СЗРП за изнасяне на сказки по техните теми, 1929г

Окръжно писмо от 17.12. 1929 г.  до членовете на СЗРП за изнасяне на сказки по техните теми, с искане да заявят отговорното лице от всяко дружество и темата на сказката.

Благодарствено писмо за подарена на СЗРП от инженер книга за благоустройство

Ръкописна чернова на благодарствено писмо с изх. номер 14/17.12.1929 г. за подарена на СЗРП от архитекта инженер Георги Ненов  книга "Благоустройствен наръчник".

Организиране на беседи на СЗРП в Пловдив и Плевен през коледната ваканция, 1929 г.

Ръкописна чернова на писмо  з изх, номер 16/17.12.1929г. на СЗРП до Читалищния съюз в България за организиране на беседи на проф. Стефан Петков от името на съюза в Пловдив и Плевен през коледната...

Страници