Таксационна характеристиа на горски площи в Горско стопанство Бургас от 1984г

Таксационна характеристиа на горски площи в Горско стопанство Бургас, предвидени за предоставяне на творчески екологичен комплекс Ропотамо към център "Знаме на мира" от 1984г

Проектоплан за провеждане на изложба и симпозиум по защита на грабливите птици 1965 г.

Проектоплан за провеждане на изложба и симпозиум по защита на грабливите птици. Документът е изготвен от Зоологическия институт с музей към БАН и предвижда симпозиумът де се проведе едновременно с...

Проект на Програма за курс "Защита на природата" за висшите училища 1961 г. - оригинал на английски език

Проект на Програма за курс "Защита на природата" за висшите училища, разработен по решение на Комисията по просветата на Международния съюз за защита на природата /IUCN/ от 24.06.1961г.
...

Проект на Програма на курс "Защита на природата" за висшите училища 1961 г. - превод на български език.

Проект на Програма за курс "Защита на природата" за висшите училища, разработен по решение на Комисията по просветата на Международния съюз за защита на природата /IUCN/ от 24.06.1961г.
...

Програма на I редовен конгрес на БНСЗП 1947 г.

Писмо изх.№74/06.05.1947г. до местните клонове на БНСЗП с покана за I-вия редовен конгрес на БНСЗП, свикан за 18-19.05.1947г. Съдържа и програмата за провеждането на конгреса.

Проект за дневен ред на годишното събрание 1943г.

Чернова на проект за дневен ред на годишното събрание 1943г.

Дневен ред на заседание на Управителния съвет на СЗРП 1939 г. - чернова

Ръкописна чернова на Дневен ред на заседание на Управителния съвет на СЗРП на 22.06.1939 г.

Дневен ред за заседание на Настоятелството на СЗРП 1939 г. - чернова

Ръкописна чернова на дневен ред за заседание на Настоятелството на СЗРП на 27.01.939 г.

Дневен ред за заседание на комитета за защита на природата от 1935 г.

Проектопрограма от 1935 г. за дневен ред на комитета за защита на природата, с ръкописна чернова на гърба на листа. Без точна дата.

Ръкописен списък с организационни задачи на СЗРП - 09.10.1934

Ръкописен списък с организационни задачи на СЗРП от 09.10.1934 г.

Страници