Статия "Природни забележителности под защита", в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Природни забележителности под защита", в. "Кооперативно село" 05.06.1968г. за обявениза природни забележителности дървета, пещери, скални образувания.

Статия "Картини от Финландия" от Кольо Колев, в. "Работническо дело" 1968г.

Статия "Картини от Финландия" от Кольо Колев, в. "Работническо дело" 01.06.1968г.

Статия "Месец за защита на природата. Голяма изложба" в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Месец за защита на природата. Голяма изложба" в. "Кооперативно село" 29.05.1968г.

Статия "Гороцвет" от Георги Момчилов в, "Отечествен фронт" 1968г.

Статия "Гороцвет" от Георги Момчилов в, "Отечествен фронт" 21.05.1968г.

Статия "Добрият приятел и ние" от Севар Загорчинов, в. "Отечествен фронт" 1968г.

Статия "Добрият приятел и ние" от Севар Загорчинов, в. "Отечествен фронт" 16.05.1968г. - Май-месец за защита на природата.

Статия "Странджа - приказна и героична" от Стоян Тодоринов, в. "Работническо дело" 1968г.

Статия "Странджа - приказна и героична" от Стоян Тодоринов, в. "Работническо дело" 14.05.1968г.

Статия "С участието на цялата общественост" от Иван Данов, в. "Отечествен фронт" 1968г.

Статия "С участието на цялата общественост" от Иван Данов, в. "Отечествен фронт"08.05.1968г. - Май-месец за защита на природата

Статия "Чернатица не бива да загине!" от Апостол Райков в. "Поглед" 1968 г.

Статия "Чернатица не бива да загине!" от Апостол Райков в. "Поглед" бр.15/08.04.1968г. срещу планирано изсичане на горите.

Статия по случай седмицата на гората във в. Работническо дело, 1968г

Статия "Гората- хубост, здраве и блага" и по случай седмицата на гората във в. Работническо дело, 1968г

Статия "Ще се посегне ли на дивната красота на Рила?" от Д. Хаджиев и Ив. Данов в. "Отечествен фронт" 1968 г.

Статия "Ще се посегне ли на дивната красота на Рила?" от Д. Хаджиев и Ив. Данов в. "Отечествен фронт" от 27.02.1968г. срещу разработена конкретна програма за хващане на високопланинските води.

Страници