Статия "Лесопарковете край София и отдихът на трудещите се" от Пейо Пеев в. "Работническо дело" 1969 г.

Статия "Лесопарковете край София и отдихът на трудещите се" от Пейо Пеев - директор на предприятие "Лесопаркове" в. "Работническо дело" 17.01.1969 г.

Статия "Повече грижи за дивеча" от Никола Христосков в. "Работническо дело" 1968 г.

Статия "Повече грижи за дивеча" от Никола Христосков - директор на лова при МГГП, в. "Работническо дело" от 18.12.1968 г.

Статия "Борове и липи" край "Албена" от Иван Чернев, в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Борове и липи" край "Албена" от Иван Чернев, в. "Кооперативно село"16.07. 1968г.

Статия "Писма от читатели. Стрелба по красотата" от Никола Йоцов, в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Писма от читатели. Стрелба по красотата" от Никола Йоцов, в. "Кооперативно село"07.07.1968г.

Статия "Расте стадото от зубри" от Иван Добрев, в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия "Расте стадото от зубри" от Иван Добрев, в. "Кооперативно село" 04.07.1968г.

Статия за горско стопанство "Снежана" със снимка на Дерменски бор, в. "Кооперативно село" 1968г.

Статия за горско стопанство "Снежана" със снимка на Дерменски бор, в. "Кооперативно село" 25.06.1968г.

Статия "Красив кът от Родопа" от Живко Владимиров, в. "Работническо дело" 1968г.

Статия "Красив кът от Родопа" от Живко Владимиров, в. "Работническо дело" 16.06.1968г. за Чаирските езера в Западни Родопи.

Статия "Да бъде чиста родната природа", в. "Работническо дело" 1968г.

Статия "Да бъде чиста родната природа", в. "Работническо дело" 11.06.1968г. за пресконференция на Владимир Калайджиев.

Статия "Нашите горски резервати" от М. Тошков, в. "Вечерни новини" 1968г.

Статия "Нашите горски резервати" от М. Тошков, в. "Вечерни новини" 08.06.1968г.

Статия "Спор, който продължава вече десет години" от Ив. Данов за мястото на новата зоологическа градина, в. "Отечествен фронт" 1968г.

Статия "Спор, който продължава вече десет години" от Ив. Данов за мястото на новата зоологическа градина, в. "Отечествен фронт" 05.06.1968г.

Страници