Статия "Жизнената среда на човека" - интервю с Николай Боев, в. "Вечерни новини" 1969г.

Статия "Жизнената среда на човека" - интервю с Николай Боев /научен секретар на КЗП/, в. "Вечерни новини"17.05.1969г.

Статия на страница "Май - месец за защита на природата" в. "Кооперативно село" 1969 г.

Страница "Май - месец за защита на природата" в. "Кооперативно село" от 13.05.1969 г.
Статия "Да я обичаме, да я пазим и обогатяваме"
Статия "Поколенията ще бъдат благодарни" от...

Статия "В защита на природата", в. "Работническо дело" 1969г.

Статия "В защита на природата", в. "Работническо дело" 09.05.1969г. за пресконференция за месеца за защита на природата.

Статия "Природата - непресъхващ извор на богатства", в. "Кооперативно село" 1969г.

Статия "Природата - непресъхващ извор на богатства", в. "Кооперативно село" 09.05.1969г. за тържествена вечер за месеца за защита на природата.

Първи текст за пресконференция по случай месеца за защита на природата 1969 г.

Текст, подготвен за пресконференцията по случай месеца за защита на природата, насрочена за 08.05.1969г.

Чернова на първи текст за пресконференция по случай месеца за защита на природата 1969 г.

Чернова на текст, подготвен за пресконференцията по случай месеца за защита на природата, насрочена за 08.05.1969г. с множество ръкописни поправки.

Втори текст за пресконференция по случай месеца за защита на природата 1969 г.

Текст, подготвен за пресконференцията по случай месеца за защита на природата, насрочена за 08.05.1969г.

Чернова на втори текст за пресконференция по случай месеца за защита на природата 1969 г.

Текст, подготвен за пресконференцията по случай месеца за защита на природата, насрочена за 08.05.1969г.

Статия "Човекът сам срещу себе си" от Златка Ангелова в. "Орбита" 1969 г.

Статия "Човекът сам срещу себе си" от Златка Ангелова в. "Орбита" бр.15/26.04.1969 г.

Статия "Кой ще спре нарушителите" от Евстати Площаков, в. Работническо дело" 1969г.

Статия "Кой ще спре нарушителите" от Евстати Площаков, в. Работническо дело" 21.02.1969г. за природни паметници в околностите на Стрелча.

Страници